tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ

b11

b22

b55

b33

b44

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

054842
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
253
225
774
52712
3032
7045
54842

Your IP: 54.156.85.167
Server Time: 2018-08-15 22:18:58

หนังสือราชการ

ประวัติความเป็นมา

  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับการยกฐานะตามอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวช้างและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาหัวช้างโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

           ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด  และเทือกเขาบรรทัด  ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ขรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง