เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561


Visit

 

 

Visit1

 

 

Visit2

 

 

Visit3

 

 

Visit5

 

 

Visit6

 

 

Visit7