tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

106431
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
432
189
1446
103429
4606
7120
106431

Your IP: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-22 21:34:52

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ส่วนที่ ๑สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลตะโหมด

                    ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15กิโลเมตรตำบลตะโหมดอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ( หาดใหญ่ - พัทลุง ) ระยะทาง 39 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 884 กิโลเมตร และพื้นที่อำเภอตะโหมดมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จด   ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา และตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด

                                               จังหวัดพัทลุง

                   ทิศใต้             จด   หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

                   ทิศตะวันออก     จด   ตำบลแม่ขรี และตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

                   ทิศตะวันตก      จด   อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีเทือกเขาบรรทัด

          การตั้งถิ่นฐาน

                   ตะโหมดเป็นชุมชนเก่าแก่ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น โดยมีหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

                   1.1 ตำนานที่เล่ากันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ กล่าวถึงเส้นทางค้าขายของชาวอินเดีย ซึ่งเดินทางมาจากฝั่งทะเลอันดามัน (บริเวณอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ) ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ข้ามเทือกเขาบรรทัดทางเทือกเขาตระ ผ่านชุมชนตะโหมดบริเวณบ้านเขาหัวช้าง ซึ่งมีลำคลองหัวช้าง (คลองโหล๊ะหนุน) คลองสายนี้ไหลไปรวมกับคลองสายอื่นอีกหลายสายเป็นคลองท่ามะเดื่อ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณอำเภอบางแก้ว ซึ่งเส้นทางสายนี้ไปขึ้นที่เมืองสทิงพระ หรือสทิงพาราณสี (อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน) ทางฝั่งอ่าวไทย จากการเดินทางด้วยเส้นทางดังกล่าวก็เกิดมีชุมชนเล็กๆ ขึ้น และพัฒนาเป็นชุมชนบ้านตะโหมดในปัจจุบัน โดยมีร่องรอยทางโบราณคดี มีปรากฏหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน นอกจากมีที่ท่าวัด เป็นชื่อท่าน้ำของบ้านหัวช้าง และถ้ำพระอยู่บริเวณเขาหัวช้าง ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของเส้นทางสายนี้ และเส้นทางสายนี้ก็ยังเป็นเส้นทางชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางเดินป่าล่าสัตว์ และหาของป่า จาก   ตะโหมดไปยังฝั่งตะวันตกของเทือกเขาบรรทัดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

                  

จากตำนานบอกเล่าและแหล่งวรรณคดีที่ปรากฏน่าจะเชื่อถือได้ว่า ตะโหมดเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมานานแล้วอย่างน้อยก็น่าจะเป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น

                   1.2 หลักฐานจากวัตถุโบราณที่ค้นพบ จากหลักฐานที่ปรากฏ   เชื่อว่าบ้านตะโหมด เป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น พบพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 20 เซนติเมตร ศิลปะอู่ทอง ขุดพบภายในสระน้ำของวัดเหนือ (วัดร้าง) ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ทางทิศใต้ของวัด   ตะโหมดห่างกันไม่มากนัก และมีวัดถ้ำพระเป็นวัดร้างตั้งอยู่ที่เขาพระบ้านหัวช้าง ตำบลตะโหมด ซึ่งติดกับเขาหลักไก่และเขาตีนป่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานในเพลาวัดเขียนบางแก้ว ว่าเป็นวัดหนึ่งขึ้นกับคณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุง บริเวณวัดมีถ้ำแห่งหนึ่งเรียกว่า ถ้ำหัวช้าง ปากถ้ำหันไปทางทิศใต้ เดิมภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปั้นปางไสยาสน์หนึ่งขนาดยาวประมาณ 14 เมตร ฐานพระมีรูปช้างปูนปั้นโผล่แบกฐานเจ็ดเชือก และมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระพุทธรูปไม้จำหลักอีกหลายองค์ แต่น่าเสียดายพระพุทธรูปเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ราวๆ พ.ศ. 2484 นอกจากนี้ได้มีการพบขวานหินขัด หรือขวานหินทุบเปลือกไม้เพื่อนำมาทอผ้า โดยพบที่บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด

 

ประวัติความเป็นมาของคำว่า “ตะโหมด” จากข้อมูลคำบอกเล่า สันนิษฐานได้ว่า

ตะโหมด มาจาก 2 แนวทาง คือ

                   1. มาจากคำว่า “ตระ”ตระเป็นชื่อของช่องเขา ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้เดินทางจากอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ข้ามเทือกเขาบรรทัดมาโดยผ่านช่องเขาเรียกว่า ช่องเขาตระ และออกสู่ช่องเขาหัวช้าง บ้านหัวช้าง ม.2 ตำบลตะโหมด

                    2. มาจากคำว่า “ โต๊ะหมูด” จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ว่า ผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเป็นคนไทยมุสลิม และชื่อหมูด เพราะปรากฏหลักฐานหลายอย่างที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชื่อของชาวไทยมุสลิม เช่น นาปะเจ๊ะ(ที่ตั้งของโรงเรียนวัดตะโหมดในปัจจุบัน) นาโคกแขกเจ้ย หนองโต๊ะอ่อน หนองโต๊ะโล่ง หนองโต๊ะเล็มโคกสุเหร่า ( ที่ตั้งวัดตะโหมดในปัจจุบัน) และห้วยทุ่งแขก เป็นต้น   คำว่า ตะโหมดก็เรียกเพี้ยนมาจากโต๊ะหมูด ซึ่งเป็นผู้นำชาวไทยมุสลิมคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตะโหมด

 

ทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง


                  

๑.๒ ลักษณะทางภูมิประเทศ

                   เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 170 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750 ไร่เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพตำบลตะโหมดตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบและเนิน เหมาะสำหรับการทำนาและทำสวน มีทั้งสวนยางพารา และสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย การตั้งบ้านเรือนจะอยู่กันเป็นกลุ่มบ้าน มีพื้นที่ตำบลตะโหมด 92 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 110,505.25 คิดเป็นร้อยละ 66.85 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอตะโหมด ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโหมด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นทางภาคกลางและภาคตะวันออก พื้นที่โดยทั่วไปรอบตำบลเป็นภูเขาหรือควน โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตก ติดต่อไปจนถึงด้านใต้ จะเป็นบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ

          ๑.๓ ลักษณะทางภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 27 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 79% ต่อปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,923.3 มิลลิเมตร ต่อปี แบ่งเป็น 2 ฤดูกาลต่อปี คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้ง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งเดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินของชุมชนตะโหมดบริเวณที่ราบเป็นชุดดินที่ 17 เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายที่น้ำตาล ดินล่างเป็น ดินร่วนปนดินเหนียวมีสีเทามีจุดประสีน้ำตาลอ่อนสีเหลืองหรือสีแดงการระบายน้ำค่อนข้างเร็วความอุดมสมบูรณ์ ของดินค่อนข้างต่ำ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 45 - 55 มีความเหมาะสมในการทำนาข้าว แต่ถ้าในปีใดฝนตกน้อย นาในที่ดอนผลผลิตจะต่ำหลังฤดูเก็บเกี่ยวพื้นที่บริเวณนี้ยังสามารถใช้ปลูกพืชไร่ และพืชผักได้ถ้ามีแหล่งน้ำหรืออยู่ใน เขตชลประทานบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ลาดเขาจะเป็นชุดดินกลุ่มที่ 50 และชุดดินกลุ่มที่ 34 และ 39 ตามลำดับ ซึ่งจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างดี พบในเขตที่มีฝนตกชุก ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการปลูกยางพาราและไม้ผล

 

          ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    ลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ใช้ในการอุปโภคและเพื่อการเกษตร จะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่วนมากก็มาจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกหม่อมจุ้ย และน้ำตกต่างๆในพื้นที่ มีคลองที่ไหลผ่านใช้เพื่อการเกษตร มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในพื้นที่ มีอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง เป็นแหล่งน้ำที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด

          ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ป่าถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งรวมของพืชและสัตว์ ที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง   ลักษณะป่าไม้ในอำเภอตะโหมด จะเป็นป่าเขตร้อน ชนิดป่าดิบชื้น ซึ่งเป็นป่าที่เกิดในบริเวณที่ฝนตกหนักตลอดทั้งปี หรือพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก ลักษณะพื้นที่มีลำห้วยอยู่มาก ต้นไม้มีขนาดสูงใหญ่ และมักจะมีพูพอนช่วยค้ำลำต้นไว้ ตามต้นไม้มีกล้วยไม้และเฟิร์นเกาะ พื้นป่ารกทึบ ด้วยไม้พื้นล่าง ทั้งหวายหมาก ปาล์ม และเถาวัลย์ขนาดใหญ่กว่าป่าอื่นๆ มีชนิดของสัตว์มากที่สุด แต่น่าเสียดายสภาพป่าดิบชื้น ในปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก

แต่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดยังพอมีไม้มีค่าหลงเหลืออยู่บ้าง เช่น ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้จำปา ไม้ไข่เขียว ไม้รักเขา และหวานชนิดต่างๆ เช่น หวายโสม หวายน้ำ หวายเล็ก ฯลฯ

 

๑.      ด้านการเมือง/ การปกครอง

          ๒.๑ เขตการปกครอง

          พื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตะโหมด ซึ่งพื้นที่ตำบลตะโหมดมีพื้นที่การปกครองท้องถิ่นสององค์กรปกครองส่วนถิ่นด้วยกัน คือเทศบาลตำบลตะโหมด ซึ่งเติบโตมาจากสุขาภิบาลตะโหมด มีพื้นที่หมู่บ้านที่ทับซ้อนกันอยู่ คือ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ซึ่งยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด มีพื้นที่ที่เต็มหมู่บ้านจำนวน ๘ หมู่บ้านด้วยกันคือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ อีกบางพื้นที่ก็มีการทับซ้อนทั้งเทศบาลตะโหมดและเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

 

การปกครองท้องที่ มีรายนามกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตะโหมด มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้

                   รายนาม                                       หมู่ที่              ชื่อหมู่บ้าน

                   1. นายบรรฑิตหน้องมา(กำนัน)                1              บ้านทุ่งโพธิ์

                   2. นายวิชัย         ดำหนู                                         2               บ้านหัวช้าง

                   3. นายการุณ       ทองรักษ์                            3     บ้านตะโหมด

                   4. นายทนงศักดิ์   รุ่งเรือง                               4               บ้านโพธิ์

                   5. นายกฤษณะ     ชนะสิทธิ์                          5      บ้านคลองนุ้ย

                   6. นายเติม         เกื้อคลัง                           5       บ้านโหล๊ะจันกระ

                   7. นายนพรัตน์     เอียดตรง                            6              บ้านควนอินนอโม

                   8. นายอรุณ         แสงเดือน                           7               บ้านโหล๊ะเหรียง

                   9. นายเจริญสิงห์   ชนะสิทธิ์                              8               บ้านป่าพงศ์

                   10. นายอำนาจ    สมเพชร                              10             บ้านทุ่งสบาย

                   11. นายวิทร       สุขเกษม                            11   บ้านนาส้อง

                   12. นายสุพัตร     เขียวจีน                               12             บ้านในโป๊ะ

 

ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น

                   ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

                             1. นายทวีรักษ์                    เอียดฤทธิ์                   นายกเทศมนตรี

                             2. นายเชาว์              ไชยโยธา                   รองนายกเทศมนตรี

                             3. นายเฉลียว             เหล่าทอง                   รองนายกเทศมนตรี

                             ๔. นายมูสา               ยีสมัน                      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                             ๕. นายศรายุทธ          บุตตะ                      เลขานุการ

               ฝ่ายสภาเทศบาล   ประกอบด้วยสมาชิกเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เขตละ 6 คน จำนวน 2 เขต รวมทั้งหมด 12 คน

         1. นายแผ้ว               เรืองสังข์                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

             ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล

         2. นายพงศ์ศักดิ์          ขุนจันทร์                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

             ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล

         3. นายสอดีกีน           ดำสุด                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

         4. นายสมาด             หัดหมัด                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

         5. นางศุทธกานต์         ส่งแสงทอง                 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

         6. นายทวีรักษ์            ถวายเทียน                 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

         7. นายประชา            ดำหนู                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

         8. นายจตุพล             ฝายเส็ม                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

         9. นายโกวิทย์            อินทมา                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

         10. นายหมุดตะผา       เอียดฤทธิ์                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

         11. นายสุเทพ             สุดใจ                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          12. นายมาหมัด           ซาเฮาะ                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

๒.๒ การเลือกตั้ง

สถิติข้อมูลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

ประเภทการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

ผู้บริหารท้องถิ่น

4,535

3,605

 

 

 

คิดเป็นร้อยละ

๗๙.๔๙

 

 

 

สมาชิกสภา เขต 1

2,267

1,834

 

 

 

คิดเป็นร้อยละ

๘๐.๘๙

 

 

 

สมาชิกสภา เขต 2

2,193

1,752

 

 

 

คิดเป็นร้อยละ

๗๙.๘๙

 

 

 

 

3. ประชากร

                   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

         

หมู่ที่

2557

2558

2559

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

209

347

354

213

345

361

215

342

362

2

296

553

565

301

561

574

304

563

576

3

28

38

54

29

37

53

29

38

54

4

21

19

21

21

19

22

21

17

19

5

308

591

583

322

595

599

327

596

594

6

220

341

372

226

338

371

227

332

372

7

269

526

523

273

526

519

275

533

523

8

179

343

336

183

345

339

183

346

336

9

234

307

307

238

307

314

242

304

316

10

132

246

237

134

244

235

135

244

229

11

58

88

84

58

85

84

58

83

86

12

20

31

37

21

30

37

21

30

37

                     

  

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

หมู่ที่

ช่วงอายุ 0 - 17

ช่วงอายุ 18 - 60

60 ปีขึ้นไป

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

82

86

217

218

43

58

704

2

196

196

332

339

30

41

1,134

3

9

14

23

28

6

12

92

4

2

2

11

13

4

3

35

5

174

176

391

371

41

53

1,206

6

81

76

218

243

33

59

710

7

171

149

318

313

44

61

1,056

8

118

103

199

198

29

35

682

9

68

76

210

206

26

33

619

10

73

52

155

153

16

24

473

11

22

21

54

55

7

7

166

12

7

9

18

21

5

7

67

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

4. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

          ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างจำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนุ้ย เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ช่วงวัยประถมศึกษา ซึ่งในพื้นทีของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน ๓ โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลตะโหมด รองรับนักเรียนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ นอกจากจะสอนเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนขยายโอกาสในช่วงมัธยมต้นด้วย รองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลตะโหมดและพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา ด้วย โรงเรียนบ้านหัวช้าง เป็นโรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษา ที่รองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้างและพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านคลองนุ้ย และมีโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาและสายสามัญควบคู่ไปด้วย คือโรงเรียนมุสลิมวิทยา มูลนิธิ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างแล้วยังรองรับนักเรียนที่มาเรียนจากพื้นที่ต่างๆในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงและยังมีเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ออกไปเรียนนอกพื้นที่โดยมีรถรับส่งเข้ามาบริการ ทำให้การจัดการศึกษาในพื้นที่มีหลากหลายรูปแบบ

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ประเภทสถานศึกษา

จำนวนห้องเรียน

(ห้อง)

จำนวนนักเรียน

(คน)

จำนวนครู อาจารย์/ผดด.

(คน)

ครู :นักเรียน

ห้องเรียน :นักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.ศพด.บ้านควนอินนอโม

 

 

58

 

4

 

1:14

 

1:14

๒.ศพด.บ้านหัวช้าง

๒๗

:9

1:9

๓.ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง

๒๓

:11

1:11

๔.ศพด.บ้านคลองนุ้ย

๑๖

:8

1:8

รวม

 

๑๒๔

๑๑

 

 

 

๔.๒ สาธารณสุข

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งเป็นหน่วยบริการขั้นพื้นฐานในพื้นที่ มีจำนวน ๓ แห่งด้วยกัน

๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม (รพ.สต.บ้านควนอินนอโม)ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นการบริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ โดยมีการส่งเสริมดูแลในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้นผ่านกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆของ อสม.ในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ 

๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนุ้ย (รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคและกรดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น    ๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโหมด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตะโหมด แต่ประชากรในพื้นที่หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ ใช้บริการในพื้นที่ในส่วนหนึ่งประชาชนก็ใช้บริการการรักษาโรคจากโรงพยาบาลตะโหมด เป็นโรงพยาบาลในระดับอำเภอที่สามารถให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ได้ในส่วนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีรถฉุกเฉินที่ให้บริการประชาชนที่ต้องการใช้รถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยบริการ ๒๔ ชั่วโมงการส่งเสริมป้องกัน มีกองทุนสุขภาพประจำตำบลที่เป็นส่วนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

๔.๓ อาชญากรรม

ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง คดีอาชญากรรมไม่ค่อยจะมี ส่วนมากเป็นคดีลักเล็กขโมยน้อย เป็นการขโมยพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ผลไม้ เป็นต้น มีการทะเลาะวิวาทบ้าง การลักขโมยรถจักรยานยนต์ แต่ไม่มาก คดีอาชญากรรมใหญ่ไม่ค่อยมีในพื้นที่

 

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีทุกพื้นที่ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ปัญหายาเสพติดจะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นยาเสพติดประเภทน้ำกระท่อมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีเกือบทุกหมู่บ้าน เทศบาลก็มีศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดที่คอยให้ความรู้ และมีกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

               ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

          เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายต่างๆไว้ด้วยกันเป็นเครือข่ายการเดินทางแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางสายหลักจากพื้นที่ภายนอกที่เข้ามาเป็นถนนสายกงหรา- ป่าบอน โดยตัดผ่านเส้นทางสายเอเชียบริเวณสี่แยกป่าบอน ไปตลอดเส้นทางที่บ้านคลองหมวย เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และอีกเส้นทางสามารถใช้เส้นทางสายแม่ขรี – กงหรา ผ่านเข้าทางสี่แยกโหล๊ะจังกระ บริเวณหมู่ที่ ๖ ผ่านเข้าทางเส้นทางป่าบอน – คลองหมวยได้เช่นกัน อีกเส้นทางที่สามารถใช้เข้ามาทางแม่ขรีผ่านบริเวณวัดตะโหมด เข้าสู่เส้นทางพื้นที่เทศบาลตะโหมด ออกมาถึงพื้นที่หมู่ที่ ๕ ยังสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และในพื้นที่ยังมีเส้นทางถนนหลายสานที่เชื่อมเส้นทางการเดินทางระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ระหว่างพื้นที่ตำบล โดยส่วนมากถนนในพื้นที่ที่เชื่อมต่อหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง มีบางเส้นที่ยังเป็นถนนที่บดอัดซึ่งในช่วงฤดูฝนก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางพอสมควร

          ๕.๒ การไฟฟ้า

          ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน มีปัญหาบางครัวเรือนเพียงไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำในการตั้งหม้อและเมื่อก่อนมีเพียงบางส่วนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านท่าช้าง ประมาณ ๖๐ ครัวเรือน ที่ยังใช้โซลาเซลล์ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทางเทศบาลไปประสานไปยังการไฟฟ้าในการสำรวจและขยายเขตไฟฟ้า พร้อมด้วยอุดหนุนงบประมาณเพื่อการต่อระบบไฟฟ้าไปยังครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อยู่ในช่วงของการดำเนินการ ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ตามพื้นถนนก็มีบางพื้นที่หมู่บ้านที่มีไม่เพียงพอต้องเพิ่มเติมอีกหลายจุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ๕.๓ การประปา

          ระบบการจัดการประปาของเทศบาลมีการจัดการด้วยเทศบาลเองในพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้าน มีเพียงหมู่ที่ ๖ บ้านวัดโหล๊ะจันระและพื้นที่หมู่ที่๑๐ บ้านทุ่งสบายที่บริหารจัดการโดยกลุ่มองค์กรจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง ระบบประปาของหมู่บ้าน เป็นระบบหอถังและประปาผิวดิน บางพื้นที่ก็ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริปัญหาระบบประปาที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นปริมาณที่เข้าสู่ระบบไม่เป็นที่เพียงพอ และในเรื่องความสะอาดก็มีระบบดูแลอย่างดี

 

 

ระบบประปา

 

หมู่ที่

ระบบประปา

พื้นที่ใช้ประโยชน์

๑.

บาดาล ๒ บ่อ ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส มีระบบกรองน้ำ ๒ ถัง มีบ่อพักน้ำใส ๒ บ่อ

หมู่ที่ ๑ ,๓

 

ถังเชมเปญ ๒ ถัง

 

๒.

บาดาล ๓ บ่อปั้มสูบซัมเมอร์ส มีระบบกรองน้ำ ๒ ตัว ถังน้ำแบบเชมเปญ ๒ ถัง

หมู่ที่ ๒

 

ไฟเบอร์กลาส

 

๓.

น้ำผิวดิน ปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๕ HP มีระบบกรองน้ำ ๑ ถัง

หมู่ที่ ๕

๔.

น้ำบาดาล ๔ บ่อ ผิวดิน ๑ บ่อ ปั้มแบบซัมเมอร์ส ๑.๕ HP ๒ ตัว ๒ HP ๓ HP

หมู่ที่ ๗

 

ปั้มแบบหอยโข่ง ๑ ตัว ๒HP ระบบกรอง ๓ ถัง

 

๕.

น้ำบาดาล ๓ บ่อ ปั้มแบบซัมเมอร์ส ๑.๕ HP ๒ HP ๓ HP ระบบกรอง ๒ ถัง

หมู่ที่ ๘

๖.

ระบบประปาภูเขาที่บริหารโดยหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๖

๗.

น้ำผิวดิน ปั้มหอยโข่ง ๕ HP มีระบบกรอง ๑ ถัง

หมู่ที่ ๙, ๑๒

๘.

น้ำบาดาล ๑ บ่อ ปั้มแบบหอยโข่ง ๑ ตัว ๐.๕ HP

หมู่ที่ ๑๑

๙.

ระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐

 

 

 

 

ข้อมูลงานประปา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

                   ๕.๔ โทรศัพท์

                    ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือเป็นหลัก มีส่วนน้อยในพื้นที่ที่มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

                   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์        

                    การขนส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ ไปรษณีย์จะบุรุษไปรษณีย์จากอำเภอตะโหมด ที่คอยให้บริการเข้าส่งเอกสาร สื่อ พัสดุต่างๆในพื้นที่

 

๖.     ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

          ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การทำสวนยางพาราและการทำสวนผลไม้ ด้วยสภาพพื้นที่เกือบทั้งหมดติดริมเทือกเขาบรรทัด ทำให้การทำการเกษตรผูกโยงกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มีบางพื้นที่ในเขตหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๒ ที่ยังพื้นที่ทำนาอยู่ ซึ่งการทำนาในพื้นที่จะเน้นเป็นนาอินทรีย์ที่ปลอดการใช้สารเคมีในการทำ และเน้นการทำนาไว้กินเองมากกว่าการทำเพื่อการขายและพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลจะทำการเกษตรสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยสวนยางพาราจะเป็นหลักและมีการทำสวนผลไม้เพิ่มเติม รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากสวนยางพารา เมื่อราคายางลดต่ำลง การเกษตรก็เปลี่ยนมาเป็นการเกษตรผสมผสานที่ปลูกหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกัน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ ปัญหาที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือปริมาณผลผลิตที่มากในช่วงระยะเวลาที่ออกผลพร้อมกัน ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรไม่สามารถพยุงราคาให้อยู่ในจุดคุ้มทุนได้

๖.๒ การประมง

          ในพื้นที่ไม่มีการทำอาชีพการประมงมีการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

๖.๓ การปศุสัตว์

          การปศุสัตว์ในพื้นที่ ส่วนมากจะเลี้ยงกันเองตามครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่ประกอบการทำสวนยางพาราอยู่แล้ว ซึ่งสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว มีพื้นที่สวนยาง ในระยะหลังมีการเลี้ยงแบบมีระบบมากขึ้น มีการทำแปลงหญ้าในการให้ความสะดวก มีระบบฟาร์มปิดเข้ามาในพื้นที่เป็นอาชีพหลักให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ทำให้มีการเปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นที่ ในส่วนของการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงปลาไว้กินเองและขายกันเองตามตลาดนัดในชุมชน

๖.๔ การบริการ

                    มีการบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านกลุ่มองค์กรจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ที่มีโฮมสเตย์ไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว และพักผ่อน มีบริการห้องประชุมเล็กๆในพื้นที่ สามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้        

๖.๕ การท่องเที่ยว

          ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่เป็นแหล่งการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตะโหม เกิดจากความต้องการที่จะป้องกันรักษาทรัพยากรของชุมชนเอาไว้ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ แต่สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติ แต่ปล่อยให้ธรรมชาติจัดการกันเอง แต่เมื่อใดคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติหรือเข้าไปจัดการใช้ประโยชน์จนขาดความสมดุลแล้ว จะต้องใช้เวลายาวนานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมการจัดการท่องเที่ยวก็เช่นกัน ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของชุมชนหากมีการใช้ไม่ถูกหลักวิธีแล้ว ก็มีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นอำเภอที่อยู่ติดบริเวณเทือกเขาบรรทัดสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงลาดต่ำไปทางทิศตะวันออกสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยว น้ำตก วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดมาแต่โบราณกาล

๖.๖ อุตสาหกรรม

                             ระบบการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่มี มีเพียงกิจการขนาดเล็กที่เป็นการประกอบการเพื่อการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนเป็นหลัก ในเชิงพาณิชย์และการอาชีพเป็นหลัก

                   ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การประกอบการพาณิชย์

 

ลำดับที่

                 ประเภท    

จำนวน(ราย)

หมายเหตุ

1.

ร้านค้าชุมชน/ขายของเบ็ดเตล็ด

24

 

2.

รับซื้อน้ำยางสด

20

 

3.

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

7

 

4.

ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า

2

 

5.

ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต

4

 

6.

รับซื้อและจำหน่ายไม้ยางพารา

1

 

7.

ร้านขายเครื่องเขียน

4

 

8.

ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1

 

9.

รับทำไวนิล

1

 

10.

จำหน่ายน้ำแข็งหลอด

1

 

11.

ร้านขายข้าวสาร

1

 

12.

จำหน่ายแก๊ส

1

 

13.

ร้านขายอาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม

4

 

14.

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

3

 

15.

จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์

2

 

16.

การเลื่อยไม้

1

 

17.

การขายส่งสัตว์มีชีวิต

2

 

18.

การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างประกอบอาคาร

1

 

 

ที่มา : งานจดทะเบียนประกอบกิจการพาณิชย์

          

 

๗.     เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                    ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                    พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง          ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน มีบางหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะโหมด

     1. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์

     2. หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง

     3. หมู่ที่ ๓ บ้านสายควน

          4. หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์

     5. หมู่ที่ ๕ บ้านคลองนุ้ย

     6. หมู่ที่ ๖ บ้านวัดโหล๊ะจันกระ

     7. หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม

     8. หมู่ที่ ๘ บ้านโหล๊ะเหรียง

     9.หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงศ์

     10.หมู่ที่ ๑๐บ้านทุ่งสบาย

     11.หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาส้อง

  1. 2.หมู่ที่ ๑๒ บ้านในโป๊ะ

 

                   ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

                             ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ทำการเกษตร การทำสวนยางพารา การทำสวนผลไม้และการทำนาในในบางพื้นที่ โดยภาพรวมพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วย

                   ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                             พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์

               ๑. คลองกง

               ๒. ห้วยสอ

               ๓. ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งโพธิ์

               ๔.ฝายน้ำล้น

               พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง

               1. อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               2. คลองหัวช้าง

               พื้นที่หมู่ที่ ๓บ้านสายควน

               1. สระน้ำ

               2. หนองแม่ใหญ่

               พื้นที่หมู่ที่ ๔บ้านโพธิ์

               1. คลองตะโหมด

               2. ห้วยลำตรน

               พื้นที่หมู่ที่ ๕คลองนุ้ย

               1. คลองกง

               2. คลองในโป๊ะ

               พื้นที่หมู่ที่ ๖บ้านโหล๊ะจันกระ

               1. คลองโหล๊ะจังกระ

               พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม

               1. คลองควนอินนอโม

               2. ฝายน้ำล้นบ้านควนอินนอโม

               พื้นที่หมู่ที่ ๘บ้านโหล๊ะเหรียง

               1. คลองหัวช้าง

               2. ฝายน้ำล้นบ้านโหล๊ะเหรียง

               พื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงศ์

               1. ฝายน้ำล้นบ้านท่าช้าง

               2. ฝายน้ำล้นบ้านป่าพงศ์

               3. คลองกง

               พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งสบาย

               ๑.ห้วยหาร

               พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาส้อง

               1. คลองตะโหมด

               พื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านในโป๊ะ

               1. ฝายชะลอน้ำในปะ

               2. คลองกง

 

                   ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค)

                             สำหรับแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้สำหรับการอุปโภค น้ำเพื่อการบริโภคส่วนมากใช้น้ำระบบประปาหอถัง จะมีบ้างบางพื้นที่ที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๘.๑ การนับถือศาสนา

          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๗๐% ที่เหลือก็นับถือศาสนาพุทธ แต่มีกิจกรรมที่ร่วมกันทำในหลายกิจกรรม โดยศาสนาสถานในพื้นที่ที่มี

วัด มี 1แห่ง   วัดโหล๊ะจันกระตั้งอยู่หมู่ที่ 6

                             มัสยิดมี 6 แห่ง

                             มัสยิดนูรุลฮาบิดีน                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

                             มัสยิดนูหรนฮูดา                              ตั้งอยู่หมู่ที่ 5                      

                             มัสยิดบ้านต้นเลียบ                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

มัสยิดนูรุลอิสลาม                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

                             มัสยิดสมบูรณ์ศาสตร์                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

                             มัสยิดห้วยหาร                                ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

                             มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในชุมชนตะโหมด นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังได้สืบค้นและสืบทอดความเป็นมาของชุมชนตะโหมด เรื่องราวความเป็นมาของชุมชน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง หรือในทางกลับกันอาจสะท้อนถึงสภาพความเสื่อมถอยของยุคสมัยได้วัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เท่าที่ปรากฏมีดังนี้

 

                   - แหล่งโบราณคดี

                         - ขนบธรรมเนียมประเพณี

                         - ภาษาและวรรณกรรม

 แหล่งโบราณคดี

                   1. วัดถ้ำหัวช้าง

         เป็นวัดร้างตั้งอยู่ภายในถ้าที่เขาพระ บ้านหัวช้าง ตำบลตะโหมด เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานในเพลาวัดเขียนบางแก้ว ว่าเป็นวัดที่ขึ้นกับคณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุง ภายในถ้ำมีร่องรอยพระพุทธรูปหลายองค์ แต่เป็นที่น่าเสียดาย พระพุทธรูปเหล่านั้นได้ถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้น

                   2. หลุมฝังศพทวดโต๊ะละหมาด

ตั้งอยู่บนเนินควนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด เป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของชาวตะโหมดทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม จะไปร่วมทำบุญกันเป็นประจำทุกปี

                    3. พระหมิด

                             เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะพม่า ขนาดหน้าตัก 45 เซนติเมตร ตำนานเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปที่อดีตเจ้าอาวาส พระอธิการช่วย อินทรโร นำมาจากประเทศพม่า แต่ที่ฐานมีคำจารึกด้วยอักษรไทย (ซึ่งน่าจะจารึกขึ้นภายหลัง) ว่า “ ภระคนจรสางรบภระปัตติมากรสักหราชล่วง 2443 ปี) อ่านได้ความว่า พระคุณจรสร้างรูปพระปฏิมากรศักราชล่วง 2443 ปี   ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดตะโหมด

                  

                   4. พระพุทธรูปปางมารวิชัย

                             หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 67 เซนติเมตร สูง 109 เซนติเมตร มีคำจารึกด้วยอักษรไทยว่า พระสมุห์ปาน อุปัชฌาย์ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 เมื่อก่อน

เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดตะโหมด ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถหลังใหม่ของวัดตะโหมด

                   5. พระพุทธรูปสำริดศิลปะอู่ทอง

                             เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 20 เซนติเมตร ขุดพบในวัดเหนือ (ร้าง) เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และงดงามมากที่สุดของชุมชนตะโหมด ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดตะโหมด

 

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่ดีหรืองดงามอันแสดงลักษณะที่พิเศษที่ปรากฏอย่างเด่นชัดของกลุ่มคนตะโหมด ที่มีความโดเด่นเฉพาะตัวหรือเฉพาะสังคมที่ไม่เหมือนกับของผู้อื่น ประมวลได้จากสิ่งที่มีอยู่ทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่มีหลากหลาย เพราะส่วนมากคนในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้ำ ป่า การใช้ชีวิตที่ผูกโยงร้อยอยู่กับสภาพพื้นที่ จะเห็นการทำฝายชะลอน้ำที่ใช้ภูมิปัญญาในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง และเป็นการป้องกันปัญหาความรุนแรงของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ฝายน้ำหรือธนาคารน้ำที่คนในพื้นที่ใช้เรียกสามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับผู้คนอย่างมากมาย และสามารถทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้นจากการเกษตรที่มีน้ำใช่ตลอด การจับผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง ซึ่งภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งทำให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีการดูและธรรมชาติ ดูแลป่า เพราะป่าสมบูรณ์ก็มีผึ้งมาอยู่ มีผึ้งทำให้มีน้ำผึ้งกิน น้ำผึ้งขาย มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือน ภูมิปัญญาในการทำนา มีการทำนาอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี มีการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลายอย่างในพื้นที่ ที่เก็บเกี่ยวมาจากวัตถุดิบในพื้นที่ที่ทีอยู่แล้ว การทำของกิน ของใช้ และอีกหลายอย่าง

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก มีน้ำผึ้งแท้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากน้ำผึ้ง เช่น สบู่น้ำนมผึ้ง เป็นต้น มีโรตีกรอบและทุเรียนทอดที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ขึ้นชื่อ ที่เป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ำ

          ต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำสำคัญ ในพื้นที่ตะโหมด กำเนิดจากป่าในแนวเทือกเขาบรรทัด อันเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ ซึมซับน้ำจากป่าเป็นลำห้วยต่างๆ บางแห่งเป็นน้ำตก โกรก โตน และธารน้ำไหลรินลดหลั่นกันไปตามหุบห้วยรวมกันเป็นลำคลองหล่อเลี้ยงพืชพรรณและสัตว์น้ำ รวมทั้งผู้คนได้อาศัยปลูกพืชผัก พันธุ์ไม้นานาชนิด ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

 

ต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำที่สำคัญ มีดังนี้

                   1. น้ำตกน้ำตกในพื้นที่ตำบลตะโหมดมีด้วยกัน   4 แห่ง

1.1 น้ำตกลานหม่อมจุ้ยตั้งอยู่ในหมู่ 11 บ้านนาส้อง ตำบลตะโหมด อำเภอ

ตะโหมด จังหวัดพัทลุง ภายในบริเวณลานน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ยังเป็นสำนักงานที่ทำการของหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด น้ำตกลานหม่อมจุ้ยเกิดจากธารน้ำ และลำห้วยต่างๆ จากภูเขาในแนวเทือกเขาบรรทัด ลักษณะของน้ำตกลานหม่อมจุ้ยเป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโกรกหินเป็นชั้นเตี้ย ๆ หลายชั้น บางชั้นบางช่วง็ลาดชัน แต่บางช่วงบางตอนก็เป็นแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การอาบการเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน จากบริเวณน้ำตก ธารน้ำไหลลัดเลาะไปตามพื้นที่ทำการเกษตร อันเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพืชผลของชาวตะโหมด สายน้ำจากน้ำตกลานหม่อมจุ้ยได้นามตามชื่อบ้าน คือ คลองตะโหมดน้ำตกลานหม่อมจุ้ยมีอาณาบริเวณที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ไว้ให้นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีลานดินที่กว้างขวางไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆและยังมีบ้านพักรับรอง อาคารสำหรับจัดประชุมสัมมนา พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกครบครัน เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้า ถนนลาดยาง ลานจอดรถ ร้านอาหารเครื่องดื่มไว้ต้อนรับอย่างเต็มที่

 


น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

 

ประวัติความเป็นมาของชื่อน้ำตกลานหม่อมจุ้ย

ในปี พ.ศ. 2382 เกิดสงครามกบฏระหว่างไทรบุรี และหัวเมืองภาคใต้ของไทย (พัทลุง

นครศรีธรรมราช และสงขลา) เมืองพัทลุงมีเจ้าพระยาพัทลุง (น้อยใหญ่ ณ นคร ) เป็นบุตรเจ้าพระยานครน้อย เจ้าเมืองพัทลุงไม่สามารถออกทำศึกได้เพราะขาพิการ จึงให้พระปลัด (จุ้ย จันทโรวงศ์) เป็นแม่ทัพกุมกองทัพไปรบข้าศึกโดยตั้งทัพที่เมืองสตูล ฝ่ายไทยกำลังน้อยกว่าจึงถูกตีพ่ายกลับมา พระปลัด (จุ้ย) หนีไม่ทันจึงแสร้งทำกลอุบายปลอดตัวทำเป็นตายโดยเอาโลหิตมาทาตัว หวันมาลีคิดว่าแม่ทัพเสียชีวิตแล้ว จึงถอยทัพกลับไป พระปลัดจึงหนีกลับพัทลุงและต่อมาได้รวบรวมกำลังพลใหม่ และได้ยกทัพกลับไปปราบกบฏอีกครั้ง โดยไปตั้งค่ายรับกบฏที่ค่ายทางร่วม ซึ่งเป็นทางร่วมไปเมืองสงขลา พัทลุง และสตูลได้ โดยการทำค่ายด้วยกล้วยป่า ส่วนพวกกบฏตั้งค่ายอยู่ชิดสตูล และได้แต่งเป็นกองโจรเข้ามาสอดแนมอ้อมมาทางเขาสอยดาวถึงบ้านตะโหมด บ้านท่าชะมวง บ้านป่าบอน ฝ่ายไทย ได้ตีกบฏแตกหนีไป จากการเดินทางปราบกบฏของพระปลัดได้เดินทางมาพักที่น้ำตกในตะโหมดด้วย ซึ่งต่อมาภายหลังชาวบ้านเรียกน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกลานหม่อมจุ้ย”

 

                   1.2   น้ำตกท่าช้างตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกท่าช้างคล้ายน้ำตกลานหม่อมจุ้ย คือเป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินระดับเตี้ย ๆ ไม่เป็นชั้นน้ำตกที่สูงมากนัก แต่เป็นแนวยาวคดโค้งไปตามแนวเขา บางช่วงก็แคบบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำกว้างและลึก บางตอนธารน้ำแยกเป็นสองสายแล้วไหลมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งที่เบื้องล่างของน้ำตกท่าช้างมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มากกว่าน้ำตกหม่อมจุ้ย เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันมากนัก ถนนหนทางที่เข้าไปถึงในน้ำตกเป็นทางลูกรัง ผ่านไปตามสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านตะโหมด ธารน้ำตกลานหม่อมจุ้ยไหลมารวมกับลำห้วยยวน แล้วออกสู่หมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกว่า คลองกง

                             

                   1.3 น้ำตกหินลาดตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอ   ตะโหมด จังหวัดพัทลุง สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกหินลาดคล้ายน้ำตกลานหม่อมจุ้ย คือเป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินระดับเตี้ย ๆ ไม่เป็นชั้นน้ำตกที่สูงมากนัก แต่เป็นแนวยาวคดโค้งไปตามแนวเขา บางช่วงก็แคบบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำกว้างและลึก นักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันมากนัก ถนนหนทางที่เข้าไปถึงในน้ำตกเป็นทางลูกรัง ผ่านไปตามสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านโหล๊ะจันกระ

                1.4 น้ำตกโตนใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกโตนใต้คล้ายน้ำตกหินลาด คือเป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินระดับเตี้ย ๆ ไม่เป็นชั้นน้ำตกที่สูงมากนัก แต่เป็นแนวยาวคดโค้งไปตามแนวเขา บางช่วงก็แคบบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำกว้างและลึก นักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันมากนัก ถนนหนทางที่เข้าไปถึงในน้ำตกเป็นทางลูกรัง   ผ่านไปตามสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านโหล๊ะจันกระ

2. ลำคลอง

                   คลองส่วนใหญ่ในตะโหมด เป็นลำน้ำสายสั้นๆ และแคบ ต้นน้ำเกิดจากแนวเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ไหลผ่านหมู่บ้านใด ก็มีชื่อเรียกแตกต่างไปตามพื้นที่นั้นๆ ทำให้ลำน้ำแต่ละสายมีชื่อเรียกหลายชื่อ สายน้ำเหล่านี้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญ ไม่สะดวกในการเดินเรือ บางสายในฤดูแล้งจะแห้งเป็นตอนๆ ลำคลองสายสำคัญมีดังต่อไปนี้

                    2.1 คลองตะโหมด

                             คลองตะโหมดเกิดจากลำห้วยต่างๆ ในแนวเทือกเขาบรรทัด ด้านทิศใต้ ของบ้านตะโหมด หลั่งไหลรวมกันเป็นลำน้ำไหลมาตามแนวโขดหินและหุบเขาเป็นน้ำตกลานหม่อมจุ้ย ตกลงสู่แอ่งน้ำไหลลงมาสู่ลำคลองตะโหมด เส้นทางที่ลำคลองตะโหมดไหลผ่าน ก็มีพื้นที่บ้านนาส้อง หมู่ที่ 11 บ้านไร่ตก บ้านโพธิ์ บ้านใน หมู่ที่ 4 วัดตะโหมด บ้านออก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโหมด นอกจากนั้นก็ไหลไปที่ตำบลแม่ขรีรวมกับลำคลองอื่นๆ

                   2.2 คลองกง

                             คลองกงเกิดจากลำห้วยต่างๆ เช่น ห้วยยวน ห้วยลำยอด ห้วยลำตรน ในแนวเทือกเขาบรรทัด ด้านทิศตะวันตกไหลรวมกันเป็นคลองกง ตอนต้นของลำน้ำเป็นน้ำตกท่าช้าง ไหลผ่านพื้นที่ท่าช้าง บ้างคลองกง หมู่ที่ 4 บานในโป๊ะ หมู่ที่ 12 บ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 บ้านนา บ้านคลองนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด ไหลต่อไปรวมกับลำคลองอื่นๆ

                   2.3 คลองหัวช้าง (คลองโหล๊ะหนุน)

                             คลองหัวช้างเกิดจากลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุม ห้วยไทร ห้วยสม ห้วยพงศ์ ห้วยนาง ในแนวเทือกเขาบรรทัดด้านทิศเหนือ ไหลผ่านพื้นที่โหล๊ะหนุน ซึ่งเป็นที่ระหว่างเขาตีนป่า กับเขาหัวช้าง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด   จากนั้นก็ไหลไปตำบลแม่ขรี รวมกับลำคลองอื่นๆ

                   2.4 คลองโหล๊ะจันกระ

                             เกิดจากลำห้วยต่างๆ ในป่าแถบโหล๊ะจันกระ ไหลผ่านบ้านโหล๊ะจันกระ โหล๊ะ

เหรียง ควนอินนอโม ควนล่อน บ้านด่านโลด แม่ขรี

 

๙.๒ ป่าไม้

พื้นที่ป่าและพืชพันธุ์

                   ป่าถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งรวมของพืชและสัตว์ ที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง   ลักษณะป่าไม้ในอำเภอตะโหมด จะเป็นป่าเขตร้อน ชนิดป่าดิบชื้น ซึ่งเป็นป่าที่เกิดในบริเวณที่ฝนตกหนักตลอดทั้งปี หรือพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก ลักษณะพื้นที่มีลำห้วยอยู่มาก ต้นไม้มีขนาดสูงใหญ่ และมักจะมีพูพอนช่วยค้ำลำต้นไว้ ตามต้นไม้มีกล้วยไม้และเฟิร์นเกาะ พื้นป่ารกทึบ ด้วยไม้พื้นล่าง ทั้งหวายหมาก ปาล์ม และเถาวัลย์ขนาดใหญ่กว่าป่าอื่นๆ มีชนิดของสัตว์มากที่สุ แต่น่าเสียดายสภาพป่าดิบชื้น ในปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก แต่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดยังพอมีไม้มีค่าหลงเหลืออยู่บ้าง เช่น ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้จำปา ไม้ไข่เขียว ไม้รักเขา และหวานชนิดต่างๆ เช่น หวายโสม หวายน้ำ หวายเล็ก ฯลฯ

 

ป่าชุมชนเขาหัวช้าง ป่าชุมชนแห่งบ้านตะโหมด

                   ป่าเขาหัวช้าง จึงเป็นป่าหนึ่งที่ชุมชนบ้านตะโหมด มีความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้ ป่าเขาหัวช้างเป็นป่าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 167 (2506) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2506 ออกตามวามในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร อาศัยอำนาจตามาตรา 10 และมาตรา 26 แห่งพระราช บัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ ให้ป่าเขาหัวช้าง เขาหลักไก่ เขาตีนป่า เขาพระในท้องที่ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงภายในแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นป่าสงวนนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2506 พลเอกสุจริต จารุเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้หลุมพอ ไม้กระบอก ไม้ตะเคียนหิน ไม้พิกุล ไม้จันทร์หอม และไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีขึ้นอยู่ในบริเวณมาก มีเนื้อที่ประมาณ 19.20ก.ม. มีลักษณะเหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องสงวนไว้เป็นป่าถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน อันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะใช้ที่ดินในป่าเพื่อประโยชน์แก่รัฐและประชาชน ต่อมาทางราชการประกาศเป็นป่าโครงการเพื่อการใช้สอยแบบเอนกประสงค์ และเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือการทำนาในจังหวัดพัทลุง ต่อมาสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้รับหนังสือจากอำเภอตะโหมด ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโหล๊ะหนุน (คลองหัวช้าง)

                   ปัจจุบันป่าเขาหัวช้างยังคงเหลือพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,000 ไร่(รวมพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นภูเขา) เป็นส่วนทีเหลือจากราษฎรบุกรุกเพื่อเป็นพื้นทีทำการเกษตรและอาศัย   ปี 2536 กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าผืนนี้ในโซนอีก จำนวน 1,188.75 ไร่ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(สป.ก.) ซึ่งต่อมาสภาตำบลตะโหมด ได้มีหนังสือขอยับยั้งการออก ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเขาหัวช้าง เพราะเห็นว่าพื้นที่ป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เห็นสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสภาลานวัด   ตะโหมด ได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนในตำบลตะโหมด มีความคิดที่จัดตั้งป่าชุมชนขึ้น โดยเลือกบ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด เป็นหมู่บ้านแกนนำในการจัดตั้งป่าชุมชน มีคณะกรรมการสภาลานวัดตะโหมดเป็นที่ปรึกษา ในการจัดตั้งป่าชุมชนเขาหัวช้าง มีการตั้งคณะกรรมการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ วิธีการดำเนินการ กฎระเบียบปฏิบัติ การศึกษาและสำรวจเส้นทางตามธรรมชาติ ซึ่งป่าชุมชนเขาหัวช้างได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการไว้ประมาณ 2,000 ไร่

๙.๓ ภูเขา

                   สภาพพื้นที่ที่อยู่ติดเทือกเขาบรรทัด ตลอดแนวไปจดเขตแดนจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างเป็นภูเขาดินและบางส่วนเป็นภูเขาหิน มีภูเขาที่ติดพื้นที่ตั้งหมู่ที่ ช หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ โดยส่วนมากเป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงคือเขาเจ็ดยอด

          ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แม้ว่าจะถูกทำลายไปมากจากชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เข้าใจ มีการตัดไม้ทำลายป่า เมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าก็จะเป็นสาเหตุสำคัญให้แหล่งน้ำในพื้นที่แห้งลงอย่างเห็นได้ชัด ประมาณที่เคยมีในห้วย ในลำคลอง ลดลงอย่างมาก ทำให้กลุ่มคนในชุมชนส่วนหนึ่งได้ออกมาร่วมกันจัดการดูแลรักษาไว้ให้มีความสมบูรณ์ มีการรณรงค์กิจกรรมฟื้นฟูต่าง ๆมีการปลูกป่าทดแทน มีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จำนวนมากเพื่อเป็นสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไป และมีหน่วยงานราชการที่เข้ามาร่วมในการจัดการดุแลเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีการมากขึ้น โดยภาพรวมคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากแต่ก็มีการฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายภาครัฐในบางโครงการที่ต้องแลกกับการทำลายทรัพยากรป่าเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต

 

1.2งบประมาณ ย้อนหลัง ๓ สามปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557-2559

รายการ

งบประมาณประจำปี

หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ.2559

รายรับ

 

 

 

 

หมวดภาษีอากร

110,070.70

408,601.37

1,219,592

 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

103,983.00

121,222.00

27,183.40

 

รายได้จากทรัพย์สิน

150,654.77

124,259.00

108,606.97

 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

787,454.00

706,475.00

681,6551.00

 

รายได้เบ็ดเตล็ด

62,900.00

57,850.00

12,700.00

 

ภาษีจัดสรร

14,276,932.43

15,604,711.39

16,738,868.07

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

14,507,597.00

13,723,659.00

11,957,561.00

 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

9,343,927.80

16,665,353.00

8,905,929.20

 

รวม

39,343,519.70

47,412,131.49

39,646,022.37

 

 

 

 

 

 

รายจ่าย

 

 

 

 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,606,255.00

2,624,640.00

2,624,640.00

 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

9,243,119.00

11,344,125.00

11,907,881.00

 

งบดำเนินงาน

 

 

 

 

ค่าตอบแทน

1,278,704.00

604,044.00

458,169.00

 

ค่าใช้สอย

3,291,319.74

5,705,969.00

4,654,375.10

 

ค่าวัสดุ

3,309,699.04

2,969,388.32

2,287,148.82

 

ค่าสาธารณูปโภค

1,122,553.96

1,413,354.81

1,121,898.09

 

งบลงทุน

 

 

 

 

ค่าครุภัณฑ์

2,862,280.00

81,900.00

282,200.00

 

ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง

3,944,936.44

11,853,600.00

4,539,000.00

 

รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น

1,115,584.00

-

-

 

งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

3,944,936.44

2,487,023.80

2,077,000.00

 

งบกลาง         งบกลาง

7,123,543.80

7,338,327.20

7,406,192.00

 

รวม

39,178,553.98

46,422,372.17

37,358,504.01