Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 074 – 673963 www.khaohuachang.go.th ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายจุติพล ช่วยราชการ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
 
นางพัชรี ทองพันชั่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งปี2564
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การให้บริการ
E-SERVICE
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคาร
ภาษีน่ารู้
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 26)
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคารและแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 25)
การเสียภาษีประจำปี (ดู : 25)
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 28)
เอกสารแนะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 23)
เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 28)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังเหล็ก หมู่ที่ 8 (ดู : 30)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) (ดู : 26)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 2 (ดู : 24)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร21 (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-biccing) (ดู : 25)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 24)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ าไตรมาสที่ 1 (ดู : 25)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2563 (ดู : 23)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานยินดีต้อนรับนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาเยี่ยมชมสนามกีฬาลอยฟ้า “เขาหัวช้างอารีน่า” และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเสวนา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดตะโหมด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
  999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaohuachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs