Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 074 – 673963 www.khaohuachang.go.th ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 www.kohphangancity.go.th
 
นายจุติพล ช่วยราชการ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
 
นางพัชรี ทองพันชั่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 เลือกตั้งปี2564
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การให้บริการ
E-SERVICE
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคาร
ภาษีน่ารู้
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังเหล็ก หมู่ที่ 8 (ดู : 6) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) (ดู : 4) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 2 (ดู : 3) 13 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร21 (ดู : 3) 3 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-biccing) (ดู : 5) 13 พ.ค. 2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 4) 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสิรมเหล็ก เส้นทางคลองนุ้ย (ดู : 2) 22 มี.ค. 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายคลองนุ้ย-สายควน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยสอ (ดู : 1) 21 มี.ค. 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายทุ่งโพธิ์-ห้วยสอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 21 มี.ค. 2562
11022562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควนอินนอโม (ดู : 1) 11 มี.ค. 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายนาไต-ควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 11 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนสันติ ม.2 (ดู : 1) 7 ก.พ. 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนสันติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 7 ก.พ. 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ (ดู : 1) 14 พ.ย. 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด1.20x100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 14 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
  999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 
โทรศัพท์ : 074 – 673963
โทรสาร : 074 – 673962
E-mail Address : saraban@khaohuachang.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaohuachang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs